Replica: Aysor The Mighty  

Screenshot
Screenshot
Replica: Aysor The Mighty
TREASURED
NO-TRADE