Replica: Ancient Cyclops  

Screenshot
Screenshot
Replica: Ancient Cyclops
TREASURED
NO-TRADE